Ilmus uurimisgrupi raport Eesti merejulgeolekust

Äsja nägi trükivalgust Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ja erinevate ametkondade ekspertide osalusel valminud uuring “Eesti merejulgeolek”, mis avaldati teadusajakirjas ENDC Occasional Papers. http://www.ksk.edu.ee/wp-content/uploads/2016/12/ossasional_5_avalik_veeb.pdf

“Uuringule seati kolm eesmärki: 1) töötada välja Eesti merejulgeoleku tagamise alternatiivsed lahendused keskpikas kuni pikas ajaraamis (15 aastat ja kaugemale); 2) anda alusteave väljatöötamisel olevasse 10-aastasesse riigikaitse arengukavasse (RKAK 2017–2026); 3) töötada välja laiapõhjalise riigikaitsekontseptsiooni rakendamist toetav metoodika ja -töövahendid. Uuringut tuleb käsitleda ühe sisendina järgmise Riigikaitse Arengukava (RKAK 2021–2030) ettevalmistamisse. Seega on tegemist strateegilise planeerimise valdkonda kuuluva uuringuga, millega markeeritakse eelkõige kaitsepoliitilised valikud. Kuivõrd uuringu läbiviimise ja ka selle lõppraporti koostamise ajal (detsember 2016) puudub Eesti Vabariigis geneeriliste võimevalikute tulevikukulu hindamise metoodika, on uuring läbi viidid teadlikult ainult võimepõhisena, informeerides otsustajaid võimalikest kaitsepoliilistest valikutest võimepakettide kontekstis. Kui asjakohane metoodika muutub kättesaadavaks, osutub võimalikuks anda jätku-uuringu käigus esialgne hinnang ka väljatöötatud võimepakettide elutsüklikuludele.”

Rubriigid: UUDISED. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.