JUHATUS

Klubi iga-aastasel üldkoosolekul valitakse juhatus. 2005-2012 oli juhatus kolmeliikmeline, alates 2012 on valitud juhatusse viis liiget.

Juhatuse liikmed valivad endi seast esimehe, aseesimehe ja vajadusel teisedki ametimehed.

Klubi juhatuse esimehed:

  • 2005-2007: kaptenmajor Sten Sepper
  • 2007-2008: vanemleitnant Liivo Laanetu
  • 2008-2009: kaptenmajor Sten Sepper
  • 2009-2015: kaptenleitnant Annes Vainamäe
  • 2015-2018: vanemleitnant Taavi Tamm
  • 2018-2019: kaptenleitnant Peeter Ivask
  • 2019-……. : vanemleitnant Krister Sooväli