IN MEMORIAM

Meie seast lahkunud klubiliikmed.

Leitnant Timo Selder (18.04.1980 – 01.07.2012)

Haridus ja väljaõpe
2000   Kuressaare Õhtukeskkool
2006   Rootsi mereväeakadeemia
2006   Mereväe väljaõppe- ja arenduskeskus, vahiohvitseri sidekursus
2006   Taani mereväe taktikakool, vahiohvitseri kursus
2007   Sandown klassi miinijahtija meeskonna väljaõpe Suurbritannias
2008   Belgia ja Hollandi miinisõjapidamise kool, Advanced Mine Warfare Course
2009   Belgia ja Hollandi miinisõjapidamise kool, Mine Warfare Staff Officer Course

Teenistuskäik
1997-1998     Ajateenistus mereväes, sidemees
2000-2002   Staabi- ja toetuslaev Admiral Pitka, sideallohvitser
2006-2007   Mereväe väljaõppe- ja arenduskeskus, väljaõppeohvitser-instruktor
2007-2009   Miinijahtija Admiral Cowan, relvastusohvitser
2009-2011    Miinijahtija Admiral Cowan, operatsioonideohvitser
2011-2011     Miinilaevade Divisjoni staabi operatiivohvitser
25.05.2011    Vabastatud tegevteenistusest omal soovil

Auastmed
1997   noor
1998   madrus
2001   nooremmaat
2005  nooremleitnant
2009  leitnant

Ergutused
2007   Mereväebaasi ülema tänukiri
2007   Mereväe ülema tänu
2010   Eesti mereväe NATO kontingendi medal

***********************************************************

Loe intervjuud Timo Selderiga (Raul Vinni. Igal mereväe alusel on vähemalt üks saarlane. – Saarte Hääl. 31.05.2008. Lk 9

http://www.saartehaal.ee/2008/05/31/igal-merevae-alusel-on-vahemalt-uks-saarlane/ 

selder 2