Liikmeksastumise avaldus

Laevastiku Ohvitseride Klubi
juhatusele

AVALDUS                                                                                                                    PP.KK.AAAA

Soovin astuda Klubi liikmeks. Olen tutvunud ning nõus Klubi põhikirja ja kodukorraga.

E-post:
Mobiiltelefon:

(Allkiri)

Eesnimi Perekonnanimi