Enn Võidula

võidula

ENN VÕIDULA

Laevastiku Ohvitseride Klubi auliige (2007)

Sündinud 07. novembril 1939 Tallinnas

HARIDUS

1958   Tallinna 16. Keskkool
1960   Tallinna Tehnikakool nr 1
1967   Leningradi Kõrgem Popovi nim. Raadioelektrooniline Meresõjakool

TEENISTUSKÄIK

NSVL
1967   vastutav sidekorrapidaja, Tallinna Mereväebaas
1968   raadiolokatsiooni ja raadioside ülem, Tallinna Mereväebaas
1979   reservis
********************************************************
Eesti
1992   ohvitseride kursuse vanemõpetaja
1994   Riigikaitseakadeemia sõjakooli vanemõpetaja
1997   Mereväe Staabi operatiivosakonna väljaõppegrupi ülem
1999   Miinilaevade Divisjoni ülema kohusetäitja
2000   Miinilaevade Divisjoni ülem
2004   erus

AUASTMED

NSVL
1967   leitnant
1969   vanemleitnant
1973   kaptenleitnant
********************************************************
Eesti
1992   kapten
1996   major
2000 kaptenleitnant

AUTASUD

Mereväe teenetemärk Usk ja tahe III klass (2000)
Kaitseväe teenetemärk (2002)
Mälestusmedal 10 aastat taastatud kaitseväge (2002)
Kotkaristi V klassi teenetemärk (2003)
Soome mereväes teeninud eestlaste gildi Hõbeankruga mälestusmärk (2004)
Mereväe teenetemärk Usk ja tahe II klass (2004)
Kaitseliidu III klassi Valge Rist (2004)
Miinilaevade Divisjoni teenetemärk (2004)
Admiral Pitka relvavendade ühenduse rinnamärk (2004)
Löögirühma Admiral Pitka mälestusrist (2004)
Kaitseväe juhataja hinnaline kingitus (2004)
Soome mereväes teeninud eestlaste gildi tänumedal (2006)
Admiral Pitka relvavendade ühenduse teenetemärk (2007)
Mereväe Rist (2008)
*******************************************************

Teenistuse ajal NSVL mereväes (1962-1979) autasustatud 7 medaliga
Medal 300 aastat Vene laevastikku (1997)
Medal 300 aastat Balti laevastikku (2004)

ÜHISKONDLIK TEGEVUS

Eesti Mereväelaste Kogu esimees