AULIIKMED

Laevastiku Ohvitseride Klubi valib auliikmeteks isikuid, kellel on isiklikud märkimisväärsed teened mereväe arendamisel või teiste Klubi eesmärkide edendamisel.
Auliikmeks valituks saamisel ei ole määrav, kas isik kuulub Laevastiku Ohvitseride Klubi liikmeskonda või mitte.

Klubi auliikmed:

1) Enn Võidula, erukaptenleitnant. Valitud auliikmeks  juhatuse otsusega 03.11.2007.
2) Toivo Arumäe, eruleitnant. Valitud auliikmeks üldkoosoleku otsusega 27.12.2012.
3) Igor Schvede, erukontradmiral. Valitud auliikmeks üldkoosoleku otsusega 24.03.2023.