Klubi annab välja aasta parima riigikaitselise kirjutise preemia!

Preemia eesmärk: toetada riigikaitselise avaliku debati pidamist ning innustada Laevastiku Ohvitseride Klubi liikmeid selles aktiivselt osalema. Preemia antakse LOK-i liikmele. Preemia väljaandmine toetab kolme LOK-i põhikirjalist eesmärki:
2.1.3. aidata kaasa Eesti kaitsevõime tugevdamisele;
2.1.4. osaleda rahva kaitsetahte kasvatamises ja süvendamises;
2.1.5. arendada meresõjanduslikku professionaalsust.
Preemia suurus on 100 EUR-i ja sellega kaasneb aukiri. Preemia saaja kuulutatakse välja LOK-i üldkoosolekul. Nii konkurss kui preemia saaja kuulutatakse välja lisaks meililistile ka LOK-i avalikul Facebook-i lehel ja kodulehel.
Osalevad kõik LOKi liikmed, v.a idee autor. Et järgnevatel aastatel preemia saajad ei korduks, seda mitu korda järjest samale kirjutajale ei anta.
Osalemiseks tuleb aasta jooksul avaldada riigi- või merekaitse alane kirjutis avalikus ajalehes, ajakirjas (s.h. Sõjateadlane, Sõdur, Kaitse Kodu!, Sõdurileht jms) või toimetatud veebiplatvormil eesti voi võõrkeeles. Arvesse ei lähe avaldamata lõputööd, toimetamata blogi- ja sotsiaalmeediapostitused jms. Žanripiirangut ei ole, arvesse lähevad nii akadeemilised kirjutised kui publitsistika. Teemavalikule piiranguid ei ole, kuid teema peab olema seotud Eesti riigi- või merekaitsega.
Kandidaadid selgitatakse välja klubi liikmete poolt ja bibliograafia uuendatakse LOK-i kirjutiste rubriigis kodulehel. Preemia saaja selgitatakse välja LOK-i liikmete hulgas läbiviidava küsitluse abil, mis korraldatakse järgneva aasta jaanuaris. Küsitluse korraldab ja preemia annab välja juhatus LOK-i üldkoosolekul.
Edukat kirjutamist ja osavõttu!
Rubriigid: UUDISED. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.