KLUBI

Viimsi mõisas (2009)Laevastiku Ohvitseride Klubi liikmed ja külalised koos kaaslastega 2009.a Viimsis Eesti Sõjamuuseumis tähistamas klubi 5. aastapäeva.

2004. a otsustasid kakskümmend kolm mereväes teenivat ohvitseri asutada klubilaadse ühingu, mis võimaldaks veeta ühiselt aega ka väljaspool teenistuses viibimist. Hiljem lisandus eesmärkide hulka ühistegevus mereväe hüvanguks.

Asutajaliikmeteks loetakse 2004. a oktoobris Palmse mõisas toimunud ettevalmistaval ja detsembris Mereväebaasis toimunud asutaval koosolekul osalenuid.

2005. a registreeriti Laevastiku Ohvitseride Klubi mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.

KORRAPÄRASELT TOIMUVAD JA TOIMUNUD KLUBI ÜRITUSED:

Bowling Cup (2005-2010), uuesti ellu kutsutud 2021.

Osalemine Roheliste rattaretkel (2006-2010)

Suvepäevad (alates 2007)

 • I suvepäevad (2007): Kessulaid, Saaremaa
 • II suvepäevad (2008): Mäekülä, Võrumaa
 • III suvepäevad (2009): Pedassaar, Lääne-Virumaa
 • IV suvepäevad (2010): Kabli,  Pärnumaa
 • V suvepäevad (2011): Leedri, Saaremaa
 • VI suvepäevad (2012): Naissaar, Harjumaa
 • VII suvepäevad (2013): Kõpu, Hiiumaa
 • VIII suvepäevad (2014): Käsmu, Lääne-Virumaa
 • IX suvepäevad (2015): Kauksi, Ida-Virumaa
 • X suvepäevad (2016): Aegna, Harjumaa
 • XI suvepäevad (2017): Värska, Põlvamaa
 • XII suvepäevad (2018): Tehumardi, Saaremaa
 • XIII suvepäevad (2019): Rahumeri, Pärnumaa
 • XIV suvepäevad (2020): Jõulumäe, Pärnumaa
 • XV suvepäevad (2021): Kuremaa: Jõgevamaa
 • XVI suvepäevad (2022): Tuksi, Läänemaa
 • XVII suvepäevad (2023): Jõekääru, Harjumaa

Mereväe aastapäeva tähistamine – 21.november  (2007-2010 Klubi sisene üritus nime all “navigatsioonihooaja lõpetamine”, alates 2011 korraldatakse koostöös mereväega)

 • 2007: Kaitseliidu Peastaabi miinisaal, Tallinn
 • 2008: Laidoneri Muuseum, Viimsi
 • 2009: Laidoneri Muuseum, Viimsi
 • 2010: Kaitseliidu Peastaabi miinisaal, Tallinn
 • 2011: Eesti Mereakadeemia, Tallinn
 • 2012: Meriton Grand Hotel Tallinn
 • 2013: Lennusadam, Tallinn
 • 2014: Trahter Kochi Aidad, Tallinn
 • 2015: Lillepaviljon, Tallinn

Ettekandeõhtud (alates 2011)

 • Ettekandeõhtu nr 1 (2011 märts): Infooperatsioonid”. Esineja kaptenmajor Annes Vainamäe (KVPS).
 • Ettekandeõhtu nr 2 (2011 mai): Ohvitseride karjäärimudel mereväes: senine praktika ja võimalikud arengud tulevikus”. Esineja kaptenmajor Liivo Laanetu (merevägi).
 • Ettekandeõhtu nr 3 (2011 juuni): Mereväe tulevik: võimalused ja väljakutsed”. Esineja mereväekapten Igor Schvede (mereväe ülem).
 • Ettekandeõhtu nr 4 (2011 september): Gruusia-Vene PR sõda”. Esineja Artur Jugaste. Avatud vestlus Eesti poliitikast”. Esineja Ott Lumi (Tallinna Ülikool).
 • Ettekandeõhtu nr 5 (2011 oktoober): Eesti merenduspoliitika 2011-2020″. Esineja Toomas Haidak (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium).
 • Ettekandeõhtu nr 6 (2011 detsember): Piirivalve uus multifunktsionaalne laev”.“>Esinejad Raino Sepp ja Tõnis Trubetski (politsei- ja piirivalveamet).
 • Ettekandeõhtu nr 7 (2012 märts): “Kohtumine Kaitseväe juhatajaga”. Esineja brigaadikindral Riho Terras.
 • Ettekandeõhtu nr 8 (2012 märts): Britannia Royal Naval College”. Esineja nooremleitnant Märt Uuemaa (merevägi).
 • Ettekandeõhtu nr 9 (2012 mai): “Väeliigiülesed karjäärivõimalused läbi korrektse ja planeeritud hariduse”. Esineja brigaadikindral Meelis Kiili (Balti Kaitsekolledž).
 • Ettekandeõhtu nr 10 (2013 jaanuar): Allohvitserid kui kasutamata ressurss kaitseväes”. Esineja staabiveebel Siim Saliste (maavägi).
 • Ettekandeõhtu nr 11 (2013 september): Võimalused riigilaevastiku ülesehituse muutmiseks”. Esineja kaptenmajor Mati Terve (merevägi).
 • Ettekandeõhtu nr 12 (2013 detsember): Läbi raskuste tähtede poole: mereväeohvitseride sõjalise tasemehariduse kujunemisest Eestis”. Esineja kaptenmajor Liivo Laanetu (KVPS).
 • Ettekandeõhtu nr 13 (2014 märts): Sõjaliste juhtide kasvatamisest Kõrgemas Sõjakoolis”. Esineja kolonelleitnant Mati Tikerpuu (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused).
 • Ettekandeõhtu nr 14 (2014 aprill): “Kadett purjede all”. Esinejad Madis Rallmann (Eesti noorte purjeõppeselts “STA Estonia”) ja kadettseersant Krister Sooväli (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused).
 • Ettekandeõhtu nr 15 (2014 aprill): Balti laevastiku meredessandivõimekusest (I osa)”.
 • Ettekandeõhtu nr 16 (2014 juuni): Balti laevastiku meredessandivõimekusest (II osa)”.
 • Ettekandeõhtu nr 17 (2015 aprill): “Gerassimovi doktriin”.
 • Ettekandeõhtu nr 18 (2015 juuli): Eesti meresõjalise mõtte kullafond”. Esineja kaptenmajor Liivo Laanetu (KVPS).
 • Ettekandeõhtu nr 19 (2015 oktoober) : Mereväeohvitseride väljaõppe hetkeseis. Endise kursuseülema vaatevinkel”. Esineja kaptenmajor Taavi Urb (merevägi).
 • Ettekandeõhtu nr 20 (2015 oktoober) : Eesti õhuväe olevik ja tulevik”. Esineja kolonel Jaak Tarien (õhuvägi)
 • Ettekandeõhtu nr 21 (2016 märts) : Eesti merekeelest”. Esineja kaugsõidukapten Uno Laur (merekeele nõukoda). (Esinejast ja korraldajast mittesõltuvatel põhjustel üritus ei toimunud).
 • Ettekandeõhtu nr 22 (2017 veebruar) : Eesti merejulgeolek”. Esineja PhD Jaan Murumets (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused).
 • Ettekandeõhtu nr 23 (2017 aprill) : Finnish Coastal Defence”Esineja kaptenleitnant Jussi Vuotilainen (Soome).
 • Ettekandeõhtu nr 24 (2017 november) :  Vestlusring merelise riigikaitse teemadel”Esineja brigaadikindral Martin Herem (KVPS).
 • Ettekandeõhtu (virtuaalne) nr 25 (2020 detsember): VF meredessant ja Eesti julgeolek”. Esineja n-ltn Grigori Gavrilov.
 • Ettekandeõhtu nr 26 (2021 oktoober) : “Kpt-mjr Bruno Linneberg: Eesti mereväeohvitser ja tema aeg”Esinejad raamatu Pagide Pillutada” autorid Arto Oll ja Reet Naber.
 • Ettekandeõhtu nr 27 (2021 detsember) : 2. Divisjon, rannikukaitse”Esineja mjr Ivo Hakman.

 Kohtumised mereväekadettidega (alates 2012) ja vilepidu (alates 2015)

 • 2012 aprill: Jäämurdjal “Suur Tõll”. Kohtumine 1. põhikursusega.
 • 2013 september: Lennusadama kohvikus. Kohtumine 2. põhikursusega.
 • 2015 veebruar: Vilepidu restoranis “Massimo”.  2014. a lõpetanud nooremleitnantidele vahiohvitserivilede kinkimine. Kadettidest kutsutud 2. ja 3. põhikursus.
 • 2016 märts: Vilepidu pubis “Seiklusjutte maalt ja merelt”. 2015. a lõpetanud nooremleitnantidele vahiohvitserivilede kinkimine. Kadettidest kutsutud 3., 4. ja 5. põhikursus.
 • 2017 detsember: Vilepidu turismitalus “Viikingite Küla”.
 • 2018 detsember: Vilepidu pubis “Seiklustesse”
 • 2019 detsember: Klubi 15. aastapäev ja vilepidu restoranis Elsa.
 • 2021 detsember: Vile- ja võtmepidu restoranis Elsa.
 • 2022 detsember: Võtmepidu restoranis Elsa.
 • 2023 detsember: Vile- ja võtmepidu restoranis Elsa.

Osalemine Jäälõhkumisõhtutel (alates 2012)

Kaitseliidu Tallinna maleva meredivisjoni poolt korraldatavad üritused, eesmärgiga soodustada reservväelaste ja tegevväelaste omavahelist tihedamat läbikäimist.

Jõulusiider (2016 ja 2017)

Klubi liikmete ja kutsutud külaliste vaba aja veetmise üritus.

KLUBI ETTEVÕTMISED:

 • 2007. a tegi Klubi mereväe ülemale ettepaneku anda kahele viimasele Sandown – klassi miinijahtijale nimeks Sakala ja Ugandi. Ettepanek kiideti heaks ja nii saidki laevad endale nimed.
 • 2009. a tegi Klubi Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ettepaneku anda Tööstuse tänavalt algavale ja Mereväebaasi viivale tänavalõigule nimeks Miinisadama tänav. Nimekomisjon vastas:

“Nimekomisjon leidis, et põhimõtteliselt on tegemist antud piirkonda sobiva ja loogilise tänavanimega ning otsustas Miinisadama tänava nime tuleviku tarbeks reservnimeks jätta.”

 • 2009. a avas Klubi oma kodulehekülje internetis. Lisaks Klubi tegevuste ja eesmärkide tutvustamisele hakkasid ilmuma LOK Kirjutised, kus avaldatakse Klubi liikmete ja sõprade  kaastööd. Kirjutiste avaldamisega soovib Klubi toetada eestikeelse meresõjandusliku mõtte arendamist ja levimist.
 • 2011. a võeti Klubi ettepanekul eesti keelde tõlkimisele tunnustatud Briti meresõjaajaloolase professor Geoffrey Till’i teos “Seapower: A Guide for the Twenty-First Century”. Raamat ilmus nime all “Merevõim. Teejuht 21. sajandisse” ning selle esitlus toimus 31.05.2012 Lennusadamas.
 • 2011. a tegi Klubi mereväe ülemale ettepaneku Veeteede Ametist saadud poilaevale EVA 321 uue nime – Lood – andmiseks. Ettepanek kiideti heaks ning sellenimeline abilaev arvati mereväe laevastiku nimekirja 2012. a.
 • 2014. a toetas Klubi õpperaamatu “Meresõda” ilmumist, tasudes omalt poolt autoriõigustega kaetud illustratsioonide avaldamisega seotud kulud.
 • 2015. a toetas Klubi annetusega Eestit Vabadussõjas toetanud Briti eskaadri ülema admiral Sir Edwin Alexander-Sinclairi mälestusbüsti avamist Tallinna vanalinnas Šoti klubi hoovis.
 • 2017. a annetas Klubi koos Mereväe Allohvitseride Koguga mereväele uue paraadlipu, mille vabariigi 99. aastapäeval andis mereväe ülemale üle kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.
 • 2020. a toetas Klubi eriauhinnaga Kaitseväe Akadeemia essekonkurssi “Eesti merekaitse tulevik”. Eriauhinna pälvis n-ltn Grigori Gavrilov esseega „Eesti mereväe ülesanne peab olema mereala valdamine, mitte mereala valdamise takistamine“.
 
Viimati täiendatud 14.12.2023