AVALEHT

LOK vapp

Laevastiku Ohvitseride Klubi on mittetulundusühing, mille eesmärgiks on:

 • tugevdada mereväe ohvitseride ühtekuuluvustunnet;
 • arendada mereväe ohvitseride sotsiaalse lävimise oskusi;
 • aidata kaasa Eesti kaitsevõime tugevdamisele;
 • osaleda rahva kaitsetahte kasvatamises ja süvendamises;
 • arendada meresõjanduslikku professionaalsust;
 • ühendada kaitseväelasi ja eraisikuid, kes on huvitatud mereväest ja selle arendamisest;
 • sõlmida ja arendada kontakte teiste samalaadsete ühendustega nii kodu- kui välismaal;
 • korraldada koostööst huvitatud isikute või ühendustega kohtumisi, kokktulekuid või muid üritusi;
 • esindada ja kaitsta oma liikmete huve;
 • luua oma liikmetele vaba aja veetmise võimalusi, korraldada spordi- ja meelelahutusüritusi;
 • abistada Klubi liikmeid.

Klubi alustas tegevust 2004 a.

Klubi liikmed on kas praegused või endised mereväe ohvitserid.