LAEVASTIKU OHVITSERIDE KLUBI KIRJUTISED

Kirjutatud Klubi liikmete ja sõprade poolt.

Kirjutiste avaldamisega soovib Klubi toetada eestikeelse meresõjandusliku mõtte arendamist ja levimist. See on ühtlasi ka üks osa meie panusest merenduse populariseerimisele Eestis.

Kirjutised kajastavad autorite isiklikke seisukohti ja arvamusi.

KIRJUTIS NR 01:
Leitnant Ott Laanemets. Milleks meile merevägi?
(Lisatud 10.12.2009. Esmakordselt avaldati Eesti Päevalehes, 19.12.2008)

KIRJUTIS NR 02:
Nooremleitnant Liivo Laanetu. Messitavadest Kuninglikus Taani Mereväes.

(Lisatud 10.12.2009.  Esmakordselt avaldati mereväe häälekandja Merevägilane, 2003 a jaanuarinumbris)

KIRJUTIS NR 03:
Vanemleitnant Liivo Laanetu. Mereväe auastmete tõlkimine vene keelde.
(Lisatud 10.12.2009. Avaldatakse esmakordselt)

KIRJUTIS NR 04:
Leitnant Ott Laanemets. Alfred Thayer Mahan meresõjaajaloolasena.
(Lisatud 21.12.2009. Avaldatakse esmakordselt)

KIRJUTIS NR 05:
Reet Naber. Mereväe ajateenijal distsiplinaarkaristusi 51. Ei, 52.
(Lisatud 21.12.2009. Esmakordselt avaldati ajakirjas Meremees, 1999 nr 17-18)

KIRJUTIS NR 06:
Leitnant Taavi Urb. Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ajaloo osakonna bakalaureusetöö Merejõudude allohvitserid 1920-1939.
(Lisatud 25.01.2010. Bakalaureusetöö kaitstud 2007 a Tartu Ülikoolis. Avaldatakse esmakordselt)

KIRJUTIS NR 07:
Leitnant Ott Laanemets. Merepimedusega löödud.
(Lisatud 18.05.2010.  Esmakordselt avaldati Postimehes, 15.05.2010)

KIRJUTIS NR 08:
Vanemleitnant Taavi Urb. Julian S. Corbett “Some Principles of Maritime Strategy”.

(Lisatud 30.06.2010. Avaldatakse esmakordselt)

KIRJUTIS NR 09:
Leitnant Ott Laanemets. Merekaitse küsimusi – mereseire.

(Lisatud 07.07.2010. Esmakordselt avaldati ajakirjas Meremees, 2009 nr 4 ja ajakirjas Sõdur, 2009 nr 3)

KIRJUTIS NR 10:
Kaptenmajor Peeter Ivask. Väikeriigi merekaitse – valus nõelatorge.
(Lisatud 08.07.2010. Ilmus ajakirjas Sõdur 2009, nr 3)

KIRJUTIS NR 11:
Vanemleitnant Liivo Laanetu. Merefilm – XX sajandi piraadid.
(Lisatud 06.11.2010. Esmakordselt avaldati Laevastiku Ohvitseride Klubi foorumis, 27.11.2008)

KIRJUTIS NR 12:
Ilias Iliopoulos. Merelise võimu strateegia ja geopoliitika ajaloos.
(Lisatud 10.01.2011. Esmakordselt avaldati ajakirjas Akadeemia, 2010 nr 9 . Tõlkinud leitnant Ott Laanemets)

KIRJUTIS NR 13:
Peedu Sammalsoo. 15 jalga kiilu all: 75 aastat suurtükilaeva “Meeme” hukkumisest.
(Lisatud 16.03.2011. Esmakordselt avaldati ajakirjas Meremees, 1999 nr 17-18)

KIRJUTIS NR 14:
Vanemleitnant Taavi Urb. Cooperation of Coast Guards and Navies in Baltic Sea Region.
(Lisatud 11.06.2011. Balti mereväeohvitseride staabikursuse lõputöö. Avaldatakse esmakordselt)

KIRJUTIS NR 15:
Vanemleitnant Liivo Laanetu. Totalforsvarets maritime komponent i Estland.
(Lisatud 29.09.2011. Taani Mereväeakadeemia staabikursuse lõputöö. Avaldatakse esmakordselt)

KIRJUTIS NR 16:
Vanemleitnant Taavi Urb. Arvustus Reet Naberi raamatule “Johan Pitka. Ausa tahtega isamaa heaks!”
(Lisatud 20.05.2012.  Avaldatakse esmakordselt)

KIRJUTIS NR 17:
Leitnant Peeter Ivask. Rannikukaitse mereväes.
(Lisatud 27.01.2014. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2001 nr 2)

KIRJUTIS NR 18:
Kaptenmajor Peeter Ivask. Kas Läänemerel on strateegiline tähtsus?
(Lisatud 27.01.2014. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2007 nr 2)

KIRJUTIS NR 19:
Kaptenmajor Liivo Laanetu. Laevastiku Ohvitseride Klubi
(Lisatud 14.04.2014. Esmakordselt avaldati raamatus Jälle kakskümmend aastat mereväge: ülevaateid ja meenutusi. Esimene raamat. Koostanud Reet Naber ja Kalev Konso. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2014)

KIRJUTIS NR 20:
Kaptenmajor Liivo Laanetu. Nõukogude Liidu merevägi külma sõja ajal.
(Lisatud 21.05.2014. Avaldatakse esmakordselt)

KIRJUTIS NR 21:
Kaptenmajor Taavi Urb. Eesti Merejõudude ohvitseride väljaõpe aastatel 1919-1940.
(Lisatud 11.06.2014. Magistritöö. Avaldatakse esmakordselt)

KIRJUTIS NR 22:
Kaptenmajor Ott Laanemets. Sõjaline riigikaitse merel ja riigilaevastik.
(Lisatud 06.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2014, nr 2, lk 28-30)

KIRJUTIS NR 23:
Kaptenmajor Taavi Urb. EML Ristnaga meresõidupraktikal.
(Lisatud 06.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2014, nr 3, lk 52-53)

KIRJUTIS NR 24:
Kaptenmajor Taavi Urb. Meriväe õppelaevast.
(Lisatud 06.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2014, nr 5, lk 21-22)

KIRJUTIS NR 25:
Kaptenmajor Taavi Urb. Merevõim Rooma.
(Lisatud 06.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Kaitse Kodu!, 2014, nr 8, lk 37-41)

KIRJUTIS NR 26:
Kaptenmajor Ott Laanemets. Rannikukaitse.
(Lisatud 06.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2015, nr 1, lk 20-23)

KIRJUTIS NR 27:
Kaptenmajor Taavi Urb. Admiral Sergei Gorškovi meresõjanduslikud vaated.
(Lisatud 07.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2015, nr 3, lk 62-63)

KIRJUTIS NR 28:
Kaptenmajor Taavi Urb. Esimesed neli aastat mereväe põhikursust kõrgemas sõjakoolis.
(Lisatud 07.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2015, nr 4, lk 28-29)

KIRJUTIS NR 29:
Kaptenmajor Ott Laanemets. Sõjateadusest.
(Lisatud 07.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2015, nr 6, lk 8-9)

KIRJUTIS NR 30:
Kaptenmajor Ott Laanemets. Eesti merejõudude ülesanded ja laevatüübid.
(Lisatud 07.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas ENDC Occasional Papers, 2015, nr 3, lk 97-187)

KIRJUTIS NR 31:
Kaptenmajor Taavi Urb. Mida nad teevad seal vee all?
(Lisatud 07.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Kaitse Kodu!, 2015, nr 3, lk 42-44)

KIRJUTIS NR 32:
Kaptenmajor Taavi Urb. Miiniveeskamisest Eesti vetes.
(Lisatud 07.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Kaitse Kodu!, 2015, nr 4, lk 32-35)

KIRJUTIS NR 33:
Kaptenmajor Taavi Urb. Ajalooteadus sõjateaduse käsutuses.
(Lisatud 08.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2016, nr 1, lk 45)

KIRJUTIS NR 34:
Kaptenmajor Taavi Urb. Kellele on vaja jõu kasutamise reegleid?
(Lisatud 08.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2016, nr 2, lk 23)

KIRJUTIS NR 35:
Kaptenmajor Taavi Urb. Euroopa mereväeülemate kohtumine Tallinnas.
(Lisatud 08.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2016, nr 3, lk 32-33)

KIRJUTIS NR 36:
Kaptenmajor Taavi Urb. Euroopa mereline julgeolekulõhe.
(Lisatud 08.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2016, nr 4, lk 36-37)

KIRJUTIS NR 37:
Kaptenmajor Taavi Urb. Militaarne nivoo ehk Mis on sõda?
(Lisatud 08.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Kaitse Kodu!, 2016, nr 7, lk 16-17)

KIRJUTIS NR 38:
Kaptenmajor Ott Laanemets, kaptenmajor (reservis) Risto Saimla, kaptenleitnant Liivo Laanetu. Kodumaised õppemiinid mereväes.
(Lisatud 08.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2016, nr 5, lk 51-55)

KIRJUTIS NR 39:
Kaptenmajor Ott Laanemets. Õppetund Eesti kaitsmiseks: raketirünnakud Bab el-Mandebis.
(Lisatud 08.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2016, nr 6, lk 56-59)

KIRJUTIS NR 40:
Kaptenmajor Ott Laanemets. Mereluure, mereseire ja mereolukorrateadlikkus.
(Lisatud 08.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Meremees, 2017, nr 2, lk 11-13)

KIRJUTIS NR 41:
Kaptenmajor Taavi Urb. Eesti Merejõudude allohvitserid 1920-1939.
(Lisatud 08.12.2019. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõjateadlane, 2017, nr 5, lk 196-222)

KIRJUTIS NR 42:
Kaptenmajor Ott Laanemets. Solve the Baltic’s Geography Problem.
(Lisatud 08.12.2019. Esmakordselt avaldati U. S. Naval Institute ajakirjas Proceedings, 2018, märts, lk 58-61)

KIRJUTIS NR 43:
Staabiveebel Ander Asberg. Merinoorkotkaste tegevus kuni 1940. aastani.
(Lisatud 07.05.2021. Esmakordselt avaldati KVA vanemstaabiallohvitseri kursuse uurimistööna 06.04.2021)

KIRJUTIS NR 44:
Grigori Gavrilov. Laevatõrjerakettidest: nende kujunemisest ja
tänapäeva lahendustest.

(Lisatud 25.05.2023. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2021, nr 4, lk 8-20)

KIRJUTIS NR 45:
Grigori Gavrilov. Eesti mereväe ülesanne peab olema piiratud mereala valdamine, mitte valdamise takistamine.
(Lisatud 25.05.2023. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõjateadlane, 2021, nr 16, lk 9-33)

KIRJUTIS NR 46 (2021. a parima riigikaitselise preemia võitja):
Urmo Urbus.  Eesti energiajulgeoleku tagamine kui mereväe üks põhiülesandeid.
(Lisatud 25.05.2023. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõjateadlane, 2021, nr 16, lk 46-54)

KIRJUTIS NR 47:
Taavi Urb.  Kas ka väikeriigid vajavad tasakaalus laevastikku?
(Lisatud 25.05.2023. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõjateadlane, 2021, nr 16, lk 143-158)

KIRJUTIS NR 48:
Ott Laanemets.  SEA POWER IN THE BALTIC SEA.
(Lisatud 25.05.2023. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõjateadlane, 2021, nr 16, lk 55-142)

KIRJUTIS NR 49:
Taavi Urb.  Musta mere lahingute kokkuvõte.
(Lisatud 25.05.2023. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2022, nr 4, lk 16-19)

KIRJUTIS NR 50:
Taavi Urb.  Eesti merejõudude roll Landeswehri sõjas.
(Lisatud 25.05.2023. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2022, nr 3, lk 54-57)

KIRJUTIS NR 51:
Grigori Gavrilov.  Laevade pommitamise mängunupud ehk sõjalaevade tüübid:
1. osa. Põhilised kombatandid 1.
(Lisatud 25.05.2023. Esmakordselt avaldati ajakirjas Kaitse Kodu!, 2022, nr 8, lk 46-49)
2. osa. Põhilised kombatandid 2.
(Lisatud 25.05.2023. Esmakordselt avaldati ajakirjas Kaitse Kodu!, 2023, nr 1, lk 34-37)
3. osa. Allveelaev – “ebahärrasmehelik relv”.
(Lisatud 25.05.2023. Esmakordselt avaldati ajakirjas Kaitse Kodu!, 2023, nr 2, lk 38-41)
4. osa. Lennunduslaevad – II maailmasõja suurimad võitjad.
(Lisatud 25.05.2023. Esmakordselt avaldati ajakirjas Kaitse Kodu!, 2023, nr 3, lk 52-55)
5. osa. Miinisõja- ja maabumislaevad.
(Lisatud 25.05.2023. Esmakordselt avaldati ajakirjas Kaitse Kodu!, 2023, nr 4, lk 26-29)

KIRJUTIS NR 52 (2022. a parima riigikaitselise preemia võitja):
Ott Laanemets.  Läänemeri. Meremiinid lukustavad vastase baasidesse.
(Lisatud 25.05.2023. Esmakordselt avaldati ajalehes Postimees, 2022, 24. august)