LAEVASTIKU OHVITSERIDE KLUBI KIRJUTISED

Kirjutatud Klubi liikmete ja sõprade poolt.

Kirjutiste avaldamisega soovib Klubi toetada eestikeelse meresõjandusliku mõtte arendamist ja levimist. See on ühtlasi ka üks osa meie panusest merenduse populariseerimisele Eestis.

Kirjutised kajastavad autorite isiklikke seisukohti ja arvamusi.

AVALDATUD:

KIRJUTIS NR 01:
Leitnant Ott Laanemets. Milleks meile merevägi?
(Lisatud 10.12.2009. Esmakordselt avaldati Eesti Päevalehes, 19.12.2008)

KIRJUTIS NR 02:
Nooremleitnant Liivo Laanetu. Messitavadest Kuninglikus Taani Mereväes.

(Lisatud 10.12.2009.  Esmakordselt avaldati mereväe häälekandja Merevägilane, 2003 a jaanuarinumbris)

KIRJUTIS NR 03:
Vanemleitnant Liivo Laanetu. Mereväe auastmete tõlkimine vene keelde.
(Lisatud 10.12.2009. Avaldatakse esmakordselt)

KIRJUTIS NR 04:
Leitnant Ott Laanemets. Alfred Thayer Mahan meresõjaajaloolasena.
(Lisatud 21.12.2009. Avaldatakse esmakordselt)

KIRJUTIS NR 05:
Reet Naber. Mereväe ajateenijal distsiplinaarkaristusi 51. Ei, 52.
(Lisatud 21.12.2009. Esmakordselt avaldati ajakirjas Meremees, 1999 nr 17-18)

KIRJUTIS NR 06:
Leitnant Taavi Urb. Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ajaloo osakonna bakalaureusetöö Merejõudude allohvitserid 1920-1939.
(Lisatud 25.01.2010. Bakalaureusetöö kaitstud 2007 a Tartu Ülikoolis. Avaldatakse esmakordselt)

KIRJUTIS NR 07:
Leitnant Ott Laanemets. Merepimedusega löödud.
(Lisatud 18.05.2010.  Esmakordselt avaldati Postimehes, 15.05.2010)

KIRJUTIS NR 08:
Vanemleitnant Taavi Urb. Julian S. Corbett “Some Principles of Maritime Strategy”.

(Lisatud 30.06.2010. Avaldatakse esmakordselt)

KIRJUTIS NR 09:
Leitnant Ott Laanemets. Merekaitse küsimusi – mereseire.

(Lisatud 07.07.2010. Esmakordselt avaldati ajakirjas Meremees, 2009 nr 4 ja ajakirjas Sõdur, 2009 nr 3)

KIRJUTIS NR 10:
Kaptenmajor Peeter Ivask. Väikeriigi merekaitse – valus nõelatorge.
(Lisatud 08.07.2010. Ilmus ajakirjas Sõdur 2009, nr 3)

KIRJUTIS NR 11:
Vanemleitnant Liivo Laanetu. Merefilm – XX sajandi piraadid.
(Lisatud 06.11.2010. Esmakordselt avaldati Laevastiku Ohvitseride Klubi foorumis, 27.11.2008)

KIRJUTIS NR 12:
Ilias Iliopoulos. Merelise võimu strateegia ja geopoliitika ajaloos.
(Lisatud 10.01.2011. Esmakordselt avaldati ajakirjas Akadeemia, 2010 nr 9 . Tõlkinud leitnant Ott Laanemets)

KIRJUTIS NR 13:
Peedu Sammalsoo. 15 jalga kiilu all: 75 aastat suurtükilaeva “Meeme” hukkumisest.
(Lisatud 16.03.2011. Esmakordselt avaldati ajakirjas Meremees, 1999 nr 17-18)

KIRJUTIS NR 14:
Vanemleitnant Taavi Urb. Cooperation of Coast Guards and Navies in Baltic Sea Region.
(Lisatud 11.06.2011. Balti mereväeohvitseride staabikursuse lõputöö. Avaldatakse esmakordselt)

KIRJUTIS NR 15:
Vanemleitnant Liivo Laanetu. Totalforsvarets maritime komponent i Estland.
(Lisatud 29.09.2011. Taani Mereväeakadeemia staabikursuse lõputöö. Avaldatakse esmakordselt)

KIRJUTIS NR 16:
Vanemleitnant Taavi Urb. Arvustus Reet Naberi raamatule “Johan Pitka. Ausa tahtega isamaa heaks!”
(Lisatud 20.05.2012.  Avaldatakse esmakordselt)

KIRJUTIS NR 17:
Leitnant Peeter Ivask. Rannikukaitse mereväes.
(Lisatud 27.01.2014. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2001 nr 2)

KIRJUTIS NR 18:
Kaptenmajor Peeter Ivask. Kas Läänemerel on strateegiline tähtsus?
(Lisatud 27.01.2014. Esmakordselt avaldati ajakirjas Sõdur, 2007 nr 2)

KIRJUTIS NR 19:
Kaptenmajor Liivo Laanetu. Laevastiku Ohvitseride Klubi
(Lisatud 14.04.2014. Esmakordselt avaldati raamatus Jälle kakskümmend aastat mereväge: ülevaateid ja meenutusi. Esimene raamat. Koostanud Reet Naber ja Kalev Konso. Tartu: Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, 2014)

KIRJUTIS NR 20:
Kaptenmajor Liivo Laanetu. Nõukogude Liidu merevägi külma sõja ajal
(Lisatud 21.05.2014. Avaldatakse esmakordselt)

KIRJUTIS NR 21:
Kaptenmajor Taavi Urb. Eesti Merejõudude ohvitseride väljaõpe aastatel 1919-1940
(Lisatud 11.06.2014. Magistritöö. Avaldatakse esmakordselt)

Viimati täiendatud 11.06.2014