Õpperaamatu “Meresõda” esitlus

Merevägi esitles 10. veebruaril 2015 esimest pärast Teist maailmasõda ilmunud eestikeelset meresõjanduse õpperaamatut, mis käsitleb nii merekeskkonna iseärasusi, põhimõisteid kui ka sõjapidamise ajalugu merel. ​„Meresõda” käsitleb kogu meresõjapidamisega seonduvat lahutamatu tervikuna. Raamat annab ülevaate nii merelisest keskkonnast ja meresõjaga seotud põhimõistetest kui ka sõjapidamise ajaloost merel. Samuti käsitletakse kaasaegset meresõjandust oma valdkondade, vahendite ja operatsioonidega. Raamatu lõpus on lisad peamistest mõistetest ja olulisematest lühenditest.

„Meresõda” kujutab endast ka kõige olulisemat allikat tänapäevase eestikeelse meresõjandusliku erialase sõnavara osas. Raamatus kasutatud meresõjaliste terminite ja mõistete puhul on tegemist süstematiseeritud materjaliga, mis on MTÜ Laevastiku Ohvitseride Klubis aastate jooksul sündinud kollektiivse sihipärase töö tulemus.

Kaitseväe ühendatud õppeasutuste kirjastamisel ilmunud raamatu „Meresõda” autoriteks on  kaptenmajor Liivo Laanetu ja vanemleitnant Ott Laanemets. Raamatu toimetas Elo Kuuste ja küljendas Roland Jaagomann ning väljaandmist toetas MTÜ Laevastiku Ohvitseride Klubi, kes tasus autoriõigustega kaitstud illustratsioonide avaldamisega seotud kulud. Raamatu tekstide aluseks on aastatel 2012-2014 mereväekadettidele peetud loengute materjalid, mida kaante vahele saamiseks on mõnevõrra täiendatud ja kohendatud.

Tegemist on esimese omataolise Teise maailmasõja järgse eestikeelse trükisega, mis jätkab eestikeelse meresõjapidamist käsitleva õppekirjanduse traditsiooni, millele pani aluse kontradmiral Hermann Salza oma oma kõrgemas sõjakoolis peetud loengutega, mis ilmusid trükis nimede all „Meresõjakunsti ajalugu” ja „Meresõda”.

Kuigi raamatu sihtgrupiks on nii tulevased kui ka praegused mereväe ohvitserid ja vanemallohvitserid, sobib see suurepäraseks sissejuhatuseks kõikidele meresõjandusest huvitatuile.Meresõda esitlus

Rubriigid: UUDISED. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.