KIRJUTIS NR 03: Mereväe auastmete tõlkimine vene keelde

Alljärgnev on ettepanek Eesti mereväelaste sõjaväeliste auastmete tõlkimiseks vene keelde. Siseriiklikuks tarbeks võiks kasutada pigem otsetõlkeid kui Venemaal kasutusel olevaid auastmenimetusi. Otsetõlkimise põhimõtet kasutatakse  ilmselt ka Soomes, kus rootsikeelsed auastmenimetused on tõlgituna üldjuhul identsed soomekeelsetega.  Lisaks on Eesti sõjaväeliste auastmete süsteem erinevate nimetuste poolest rohkearvulisem kui Venemaal, mis omakorda tingib täiendavate tõlkevastete olemasolu vajaduse.

Riigisiseselt ühiste nimetuste kasutuselevõtt, mis samal ajal eristuks selgelt Venemaal kasutusel olevast, võiks pikemas perspektiivis olla ka üheks teguriks paljude teiste seas, mis aitaks kaasa Eesti mitmekeelse ühiskonna ühendamisele.

NATO kood Eesti keeles Otsetõlge vene keelde Vene
Föderatsioonis
OF-9 Admiral Адмирал Адмирал
OF-8 Viitseadmiral Вице-адмирал Вице-адмирал
OF-7 Kontradmiral Контр-адмирал Контр-адмирал
OF-6 Kommodoor Коммодор
OF-5 Mereväekapten Капитан флота Капитан 1 ранга
OF-4 Kaptenleitnant Капитан-лейтенант Капитан 2 ранга
OF-3 Kaptenmajor Капитан-майор Капитан 3 ранга
OF-2 Vanemleitnant Старший лейтенант Капитан-лейтенант
OF-1 Leitnant Лейтенант Старший лейтенант
OF-1 Nooremleitnant Младший лейтенант Лейтенант
OF-1 Lipnik Мичман Младший лейтенант
OR-9 Ülemveebel Фельдфебель флота
OR-8 Staabiveebel Штабс- фельдфебель
OR-7 Vanemveebel Старший фельдфебель
OR-6 Veebel Фельдфебель
OR-5 Nooremveebel Младший фельдфебель
OR-4 Vanemmaat Старший мат Главный старшина
OR-3 Maat Мат Старшина 1 статьи
OR-3 Nooremmaat Младший мат Старшина 2 статьи
OR-2 Vanemmadrus Старший матрос Старший матрос
OR-1 Madrus Матрос Матрос

vanemleitnant Liivo Laanetu

(Lisatud 10.12.2009. Avaldatakse esmakordselt)