ÜLDIST

Viimsi mõisas (2009)Laevastiku Ohvitseride Klubi liikmed ja külalised koos kaaslastega 2009.a Viimsis Eesti Sõjamuuseumis tähistamas klubi 5. aastapäeva.

2004. a otsustasid kakskümmend kolm mereväes teenivat ohvitseri asutada klubilaadse ühingu, mis võimaldaks veeta ühiselt aega ka väljaspool teenistuses viibimist. Hiljem lisandus eesmärkide hulka ühistegevus mereväe hüvanguks.

Asutajaliikmeteks loetakse 2004. a oktoobris Palmse mõisas toimunud ettevalmistaval ja detsembris Mereväebaasis toimunud asutaval koosolekul osalenuid.

2005. a registreeriti Laevastiku Ohvitseride Klubi mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.

KORRAPÄRASELT TOIMUVAD JA TOIMUNUD KLUBI ÜRITUSED:

Bowling Cup (2005-2010)

Osalemine Roheliste rattaretkel (2006-2010)

Suvepäevad (alates 2007)

 • 2007: Kessulaid, Saaremaa
 • 2008: Mäekülä, Võrumaa
 • 2009: Pedassaar, Lääne-Virumaa
 • 2010: Kabli,  Pärnumaa
 • 2011: Leedri, Saaremaa
 • 2012: Naissaar, Harjumaa
 • 2013: Kõpu, Hiiumaa
 • 2014: Käsmu, Lääne-Virumaa

Mereväe aastapäeva tähistamine – 21.november  (2007-2010 Klubi sisene üritus nime all “navigatsioonihooaja lõpetamine”, alates 2011 korraldatakse koostöös mereväega)

 • 2007: Kaitseliidu Peastaabi miinisaal, Tallinn
 • 2008: Laidoneri Muuseum, Viimsi
 • 2009: Laidoneri Muuseum, Viimsi
 • 2010: Kaitseliidu Peastaabi miinisaal, Tallinn
 • 2011: Eesti Mereakadeemia, Tallinn
 • 2012: Meriton Grand Hotel Tallinn
 • 2013: Lennusadam, Tallinn
 • 2014: Trahter Kochi Aidad, Tallinn

Ettekandeõhtud (alates 2011)

 • 2011 märts: Infooperatsioonid (kaptenmajor Annes Vainamäe)
 • 2011 mai: Ohvitseride karjäärimudel mereväes: senine praktika ja võimalikud arengud tulevikus (kaptenmajor Liivo Laanetu)
 • 2011 juuni: Mereväe tulevik: võimalused ja väljakutsed (mereväekapten Igor Schvede)
 • 2011 september: Gruusia-Vene PR sõda (Artur Jugaste). Avatud vestlus Eesti poliitikast (Ott Lumi)
 • 2011 oktoober: Eesti merenduspoliitika 2011-2020 (Toomas Haidak)
 • 2011 detsember: Piirivalve uus multifunktsionaalne laev (Raino Sepp, Tõnis Trubetski)
 • 2012 märts: Kohtumine Kaitseväe juhatajaga (brigaadikindral Riho Terras)
 • 2012 märts: Britannia Royal Naval College (nooremleitnant Märt Uuemaa)
 • 2012 mai: Väeliigiülesed karjäärivõimalused läbi korrektse ja planeeritud hariduse (brigaadikindral Meelis Kiili)
 • 2013 jaanuar: Allohvitserid kui kasutamata ressurss kaitseväes (staabiveebel Siim Saliste)
 • 2013 september: Võimalused riigilaevastiku ülesehituse muutmiseks (kaptenmajor Mati Terve)
 • 2013 detsember: Läbi raskuste tähtede poole: mereväeohvitseride sõjalise tasemehariduse kujunemisest Eestis (kaptenmajor Liivo Laanetu)
 • 2014 märts: Sõjaliste juhtide kasvatamisest Kõrgemas Sõjakoolis (kolonelleitnant Mati Tikerpuu)
 • 2014 aprill: Kadett purjede all (Madis Rallmann, kadettseersant Krister Sooväli)
 • 2014 aprill: Balti laevastiku meredessandivõimekusest (I osa)
 • 2014 juuni: Balti laevastiku meredessandivõimekusest (II osa)

Kohtumised mereväekadettidega (alates 2012)

 • 2012 aprill: Jäämurdjal “Suur Tõll”, 1. põhikursus
 • 2013 september: Lennusadama kohvikus, 2. põhikursus
 • 2015 veebruar: Restoranis “Massimo”, 1., 2. ja 3. põhikursus. Vilepidu ehk viimati lõpetanud nooremleitnanditele vahiohvitserivilede kinkimine.

KLUBI ETTEVÕTMISED:

 • 2007. a tegi Klubi mereväe ülemale ettepaneku anda kahele viimasele Sandown – klassi miinijahtijale nimeks Sakala ja Ugandi. Ettepanek kiideti heaks ja nii saidki laevad endale nimed.
 • 2009. a tegi Klubi Tallinna Linnaplaneerimise Ametile ettepaneku anda Tööstuse tänavalt algavale ja Mereväebaasi viivale tänavalõigule nimeks Miinisadama tänav. Nimekomisjon vastas:

“Nimekomisjon leidis, et põhimõtteliselt on tegemist antud piirkonda sobiva ja loogilise tänavanimega ning otsustas Miinisadama tänava nime tuleviku tarbeks reservnimeks jätta.”

 • 2009. a avas Klubi oma kodulehekülje internetis. Lisaks Klubi tegevuste ja eesmärkide tutvustamisele hakkasid ilmuma LOK Kirjutised, kus avaldatakse Klubi liikmete ja sõprade  kaastööd. Kirjutiste avaldamisega soovib Klubi toetada eestikeelse meresõjandusliku mõtte arendamist ja levimist.
 • 2011. a võeti Klubi ettepanekul eesti keelde tõlkimisele tunnustatud Briti meresõjaajaloolase professor Geoffrey Till’i teos “Seapower: A Guide for the Twenty-First Century”. Raamat ilmus nime all “Merevõim. Teejuht 21. sajandisse” ning selle esitlus toimus 31.05.2012 Lennusadamas.
 • 2011. a tegi Klubi mereväe ülemale ettepaneku Veeteede Ametist saadud poilaevale EVA 321 uue nime – Lood – andmiseks. Ettepanek kiideti heaks ning sellenimeline abilaev arvati mereväe laevastiku nimekirja 2012. a.
 • 2014. a toetas Klubi õpperaamatu “Meresõda” ilmumist, tasudes omalt poolt autoriõigustega kaetud illustratsioonide avaldamisega seotud kulud.

Viimati täiendatud 10.02.2015